Hubrecht Pieter Moelker

Waterschrijver

Waterland

Stormschade in Waterland, 13-14 januari 1916. Weggeslagen dijkgedeelte bij gespaard gebleven voorland, waarop een hulpdijk is aangebracht (foto J.H. Martelhoff; Erfgoedpark Batavialand, collectie G.P.N. Limmen).

Alle rechten voorbehouden

Moelker, Hubrecht Pieter * (roepnaam: Huib; Brouwershaven 19 okt. 1921 - Ruinen 24 dec. 2001), ambtenaar, regionaal historicus. Was, na een studie staats- en administra­tief recht, sinds 1941 als gemeenteambtenaar werkzaam in Zeeland en Zuid-Holland, later in Jisp, Landsmeer, Ilpendam en laatstelijk als gemeenteontvanger in Muiden. Verrichtte diepgaand onderzoek naar regionale waterstaatsgeschiedenis; erelid Historische Kring Muiden. Schreef o.m. De stormvloed in Waterland, januari 1916 (1975), Het dorp aan de rivier de Ghypse [Ghyspe] (1976), De zuidkust van de Zuiderzee geteisterd door de stormvloed januari 1916 (1986), De geschiedenis van Waterland (1987) en De Diemerdijk; de gevolgen van paalwormvraat in de 18e eeuw (1997). Ref.: EZS, TWG 1997 n2 p34.

Alle rechten voorbehouden