Polders in China

Waterbeheer op grote schaal

Nederland staat bekend om zijn polders. In totaal beslaat het oppervlak ervan zo’n twee miljoen hectare. Hoewel minder bekend, is de oppervlakte aan polders in China vele malen groter, namelijk voor zover ik heb kunnen nagaan ten minste maar liefst 41 miljoen hectare. In vergelijking met China, zijn wij dus een kleine speler in dit vakgebied. Desalniettemin hebben de Chinezen grote waardering voor onze activiteiten met betrekking tot waterbeheer en bescherming tegen overstromingen.

Polderlandschap achter een dijk langs de Gele rivier

Polderlandschap achter een dijk langs de Gele Rivier (foto Bart Schultz).

Alle rechten voorbehouden

In elk geval op één onderdeel is men in China veel verder dan wij. Dat is op het gebied van handelen tijdens calamiteiten. In 2005 nam ik deel aan het congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) in Beijing, China. Dit congres vond plaats een maand na de overstroming van New Orleans ten gevolge van de Hurricane Katrina. Op een gegeven moment komt een van mijn voormalige Chinese studenten lijkbleek de zaal in. Ik vraag hem: “Wat heb jij gedaan?” Hij zegt:

“Sir, we just had to evacuate a million people because of a flooding.”

Deze overstroming had bij ons überhaupt het nieuws niet gehaald.

Een ander aardig voorbeeld in dit verband betreft een workshop in Arnhem waaraan werd deelgenomen door een aantal mensen van Rijkswaterstaat en een aantal mensen van het Ministry of Water Resources van China. De workshop vond plaats in het kader van de samenwerking op het gebied van waterbeheer tussen deze twee organisaties. Een van de medewerkers van Rijkswaterstaat hield een verhaal, waarin hij benadrukte dat het toch wel erg moeilijk was om tijdens een overstroming zo’n tien mensen uit de Ooipolder te evacueren. Daarna vertelde een van de Chinese collega’s zonder een spier te vertrekken dat ze zojuist meer dan 150.000 mensen uit een polder bij Wuhan hadden moeten evacueren. Kortom, in China zijn ze goed op het gebied van evacueren tijdens overstromingen.

De polders liggen verspreid over heel China in de middenloop en de delta’s van de rivieren. Het zijn enorme gebieden. In 1991 nam ik deel aan een studiereis, die ging van Wuhan naar Shanghai. Deze reis maakte een grote indruk op mij, want over zo’n 850 kilometer reden we in het stroomgebied van de Yangtze door poldergebieden, zoals we ze in de kop van Overijssel kennen. Een boeiende ervaring. Alleen al in Shanghai aan de monding van de Yangtze, dat voor het grootste deel uit polders bestaat, wonen meer mensen dan in ons hele land.

Interessant in dit verband is ook de veiligheid tegen overstromingen die sinds het eind van de vorige eeuw in China wordt gehanteerd. Aanvankelijk bedroeg deze veiligheid een risico van overstromen van 1 keer per 20 jaar. Men heeft toen besloten om verschillende veiligheidsniveaus toe te gaan passen. Voor het platteland bleef het risico 1 keer per 20 jaar. Voor de stedelijke gebieden is men toen overgegaan tot een risico van overstromen van 1 keer per 200 jaar voor de grote steden en 1 keer per 100 jaar voor de middelgrootte en kleinere steden. Op deze wijze hebben de grote steden in China nu een hoger veiligheidsniveau, dan bijvoorbeeld de steden in de Verenigde Staten en Engeland, waar men nog steeds een risico van overstromen van 1 keer per 100 jaar hanteert.

De Chinese specialisten op dit vakgebied onderkennen dat de genoemde niveaus in feite onvoldoende zijn, maar vanwege de enorme kosten die met hogere veiligheidsniveaus gepaard zouden gaan worden ze vooralsnog niet aangepast.

Alle rechten voorbehouden

Media