Sandra Bugter

"Veel bedrijfjes klappen om"

Voor kleine bedrijfjes als dat van Sandra Bugter is het moeilijk om in coronatijd het hoofd boven water te houden, zelfs al krijgt ze enige steun van de overheid. Ze vertelt:

EUhbK86WoAI2PUu

Financieel is de coronatijd gewoon heel erg bar slecht. Kijk, je moet ook blijven investeren om je bedrijf levensvatbaar te houden. Nu heb ik de mazzel dat ik nog wat geld achter de hand heb. Ik overleef deze crisis wel, maar er zijn heel veel bedrijven die nu gewoon failliet gaan. Omdat ik een eenmanszaak ben, krijg ik de TOZO-regeling, dat is duizend euro per maand. De TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) loopt via het ZLF (Zelfstandigenloket Flevoland). Die geven dat aan kleine bedrijven en dan zit je op bijstandsniveau. Alleen daar kun je ook niet van leven, want ik krijg geen huursubsidie, geen toeslagen, niets, want ik ben zelfstandig ondernemer.

Het is leuk dat ik die duizend euro krijg, maar daar kan ik net mijn huur en de waterrekening van betalen, en dan houdt het op. Ik moet er elke maand nog duizend, vijftienhonderd bijleggen, omdat ik een legit bedrijf heb. De verzekeringen van het bedrijf, mijn bedrijfsauto, dat kost allemaal geld. Het voordeel is dat ik niet in een pand heb geïnvesteerd en geen pand of winkel huur. Maar mensen die een winkel hebben, ja, die moeten de huur gewoon doorbetalen en die hebben ook hun eigen huis waarover ze huur moeten betalen. Die klappen om, die houden het niet vol.

Bron: Project ‘Hoe gaat het met ons? Flevolanders in coronatijd’, interview met Sandra Bugter op 26 november 2020 te Zeewolde.

Alle rechten voorbehouden