“Ze bleven waar ze zaten”

Kiezen tussen twee suikerfabrieken

Bas Bouma vestigde zich in 1982 als agrarisch agent in Zeewolde. De Centrale Suiker Maatschappij was één van zijn klanten. Sommige boeren leverden hun suikerbieten aan de Suikerunie, omdat ze al vóór hun komst naar Zuidelijk Flevoland relaties met dat bedrijf hadden. Bouma probeerde ze over te halen toch te kiezen voor de CSM.

suikerbieten

Vervoer van suikerbieten in Oostelijk Flevoland, 1970 (bron: Batavialand, collectie J.L. Meijer).

Alle rechten voorbehouden

Er waren twee suikerfabrieken, de CSM en de Suikerunie. De Suikerunie was een coöperatieve fabriek en CSM was een vrije fabriek. Dus de mensen moesten een keuze maken, of ze naar de coöperatieve gingen of naar de vrije fabriek gingen. En dat wist je gauw genoeg, natuurlijk, en dan moest je zo proberen iemand over te halen:

“Wil je niet naar de CSM toekomen als je in de polder bent?”

Nou, dat was bij een heleboel niet direct aan de orde hoor, want ze bleven waar ze zaten. Die gingen niet zo maar weg. De Groningers zeker niet, die bleven bij wat ze afgesproken hadden.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, Interview van Gees Brouwer en Helena van den Berg met Bas Bouma, 5 april 2019.

Alle rechten voorbehouden