De tractor van vader als onderwerp van gesprek

Bas Bouma vestigde zich in 1982 als agrarisch agent in Zeewolde. In die begintijd woonden er nog maar weinig mensen in de dorpskern, die nog in aanbouw was. De toekomstige gemeente Zeewolde had nog een agrarisch karakter. Dat veranderde naarmate het aantal inwoners van het ‘binnen-gebied’ dat van het ‘buitengebied’ begon te overstijgen. Bas Bouma:

S 1 5

Greppels frezen met een tractor (bron: Batavialand, archief T.C. Rademaker).

Alle rechten voorbehouden

In het begin was het dorp nog klein. Toen was het contact met het buitengebied en het binnengebied aardig goed. Gerrit Wolthuis, hoofdonderwijzer van het Wold, kan ook hele verhalen vertellen. In het begin was het zo dat de schoolkinderen die hier op school gingen over niets anders praatten dan over hun grote tractor of een grote ploeg of een grote eg.

Maar toen de kinderen van het binnengebied erbij kwamen, toen werd het heel anders. Dan hadden de kinderen het niet meer over die grote ploeg of de tractor, maar kregen ze belangstelling voor heel andere dingen.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, Interview van Gees Brouwer en Helena van den Berg met Bas Bouma, 5 april 2019.

Alle rechten voorbehouden