De pijlers van Zeewolde

Bos, water en landbouw

Zeewolde heeft van oudsher de functie van verzorgingskern voor de landbouw, maar de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) vond dat het dorp ook van belang was voor de recreatie in Zuidelijk Flevoland. De planners moesten daar rekening mee houden. Jan van der Perk, als lid van de Projectgroep Zeewolde van de RIJP betrokken bij de plannen, vertelt:

Ploegen

Ploegen met een achtscharige ploeg in Zuidelijk Flevoland, 1974 (Erfgoedpark Batavialand, collectie Aike Panneman).

Alle rechten voorbehouden

Toen ik kwam was een groot deel van het Horsterwold al ingeplant. Zeker die zone tussen de Spiekweg en de dijk, die was er al helemaal toen ik kwam. Die is al in de periode vanaf ’72 geplant. Dus het was hier niet kaal of zo. Waar het dorp moest komen was het vrijgehouden. Er was nog tijdelijke landbouw en die werd beheerd door het Grootlandbouwbedrijf. Maar daarnaast was er al een stuk bos.

Zeewolde heeft natuurlijk alle potenties meegekregen. Het bos, het water en de landbouw, dat zijn eigenlijk de drie pijlers van Zeewolde. Ik denk dat dat voor het dorp en voor de aantrekkelijkheid, zowel recreatief als voor het wonen, een hele goeie keus geweest is. Ik weet nog dat we met die Projectgroep Zeewolde, voorafgaande aan dat structuurplan, her en der in Nederland zijn wezen kijken. Hoe liggen kernen nu tegen de dijk aan en hoe kan je nu dat water aan de stad en het dorp verbinden? We zijn in Zeeland geweest, bij Zierikzee, en in Zuid-Holland bij Ooltgensplaat. Op die manier ontstaat een groepsproces Je krijgt er als groep een beeld van: hoe zit het nou? Want ja, je moest het je wel voorstellen: je kijkt vanuit zo’n zandvlakte tegen zo’n dijk aan en wat moet er dan komen?

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Gees Brouwer en Helena van der Berg met Jan van der Perk, 3 juli 2019. 

Alle rechten voorbehouden