De Projectgroep Zeewolde

Plannen voor een nieuw dorp

Jan van der Perk trad in 1977 in dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Hij werd hoofd van de sectie Stedelijke Recreatie van de afdeling Recreatie van de RIJP. In 1980 werd Van der Perk lid van een projectgroep van de RIJP die de plannen voor Zeewolde moest maken. Hij vertelt:

begraafplaats Zeewolde

De begraafplaats in Zeewolde (collectie Joop Poelhekke).

Alle rechten voorbehouden

De Rijksdienst had drie grote afdelingen. De hoofdafdeling Cultuurtechniek en Recreatie, de Hoofdafdeling Stedenbouw en Openbare Werken, en de Sociaal Economische Hoofdafdeling. Verder had je nog het Projektburo Almere. Voor een nieuw dorp zoals Zeewolde en voor de kernen van Almere werd een projectgroep opgericht om zo’n project te starten. Daar zaten stedenbouwkundigen, programmatische mensen en planningsmensen (stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten) in om dat dorp of die kern vorm te geven.

Zowel voor een paar kernen van Almere als voor Zeewolde heb ik voor het groen in die eerste projectgroepen gezeten. Die eerste projectgroep voor Zeewolde is misschien in 1980 of zo gestart, onder leiding van Karel Wethmar. Hij was vóór die tijd plaatsvervangend projectleider van Almere Haven. Maar Almere Haven was bijna klaar, dus hij kon er wel vanaf en hij werd projectleider van Zeewolde. Hij vormde zo’n groep om zich heen met allerlei disciplines die dan dat structuurplan moest maken. Dat is eigenlijk de grote opzet van Zeewolde. Dat ging toen om 8.000 inwoners, want dat was de planning. Maar daar zat dus alles bij: het centrum, het groen, de woongebieden, de bedrijventerreintjes, het Trekkersveld. En op die manier heb ik vanaf het begin meegedraaid bij de opzet van het dorp. Dat was heel leuk.

Er kwamen natuurlijk ook dingen aan de orde als een begraafplaats. Waar moet deze dan komen, hoe doe je dat dan, hoe groot moet het worden, aan wat voor dingen moet het voldoen? Ja, er was wel wat ervaring, want we hadden natuurlijk al dit soort voorzieningen in Almere en Lelystad gelegd. Maar dat zijn dus wel keuzes die gespeeld hebben in zo’n eerste projectgroep.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Gees Brouwer en Helena van der Berg met Jan van der Perk, 3 juli 2019. 

Alle rechten voorbehouden