“Jongens, wat hebben we daar een sores over gehad”

De inpassing van zenderparken in het landschap

Vóór de komst van het internet waren zendstations met hun zendmasten van groot belang voor het nationale en internationale radioverkeer. Die zendstations moesten worden ingepast in het landschap. Karel Wethmar, één van de ontwerpers van Zeewolde, vertelt over de problemen die dat soms gaf.

Zendmasten

Zendmasten voor de Wereldomroep in Zuidelijk Flevoland (foto D. Huizinga, collectie Rijkswaterstaat, Directie Flevoland).

Alle rechten voorbehouden

Wat landschappelijk natuurlijk wel erg gespeeld heeft zijn de zenderparken die in Flevoland geprojecteerd dan wel gebouwd zijn. Al vrij snel na het droogvallen zijn de middengolfzenders gebouwd die ter hoogte van de Vogelweg staan. Dat waren twee grote sprieten die weliswaar een groot oppervlakte hebben, maar als landschappelijk element nog niet zo belangrijk zijn. Ze zijn natuurlijk heel duidelijk zichtbaar, maar zijn niet zo groots.

In de jaren tachtig is daar bijgekomen het korte golf-zendstation en dat is natuurlijk in allerlei opzichten wel heel erg bepalend geweest. Het is ook landschappelijk echt wel aanwezig. Als je dat nu achteraf bekijkt, dan denk ik wel eens:

“Jongens, wat hebben we daar een sores over gehad.”

Dat was op allerlei gebieden. Hoe moet dat landschappelijk ingepast worden? Hoe zit het ten opzichte van de landbouw die daar omheen ligt? Hoe - nou praat ik echt even over mijn gemeentelijke ervaring – moet dat vergunningstechnisch? Want ja, een korte golf-zendstation was toch iets unieks in Nederland. Wij zijn zelfs in Rusland geweest om te kijken wat voor eisen daar aan gesteld moesten worden.

Maar goed, uiteindelijk kun je zeggen dat het heel veel sores heeft gegeven, terwijl nu - dat is aan het begin van deze eeuw aan de orde geweest - de zaak allemaal ontmanteld kan worden. De Wereldomroep heeft via internet zijn weg gevonden, en het hele korte golf-gebeuren is in elkaar gezakt.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Marina van Arendonk met Karel Wethmar, 16 juli 2019.

Alle rechten voorbehouden