De pastoor op bezoek

De jongens en mannen die bij de ontginning van de Noordoostpolder waren betrokken, kwamen uit alle hoeken van het land en vertegenwoordigden alle religies. Voor velen was de kennismaking met een ander geloof echt iets bijzonders. Lucas Huizinga vertelt:

pastoor Th. van Dijk.

Pastoor Th. W. van Dijk op latere leeftijd.

Alle rechten voorbehouden

Ja, diezelfde avond kwam pastoor Van Dijk bij ons op de kamer. En moest ik zo lachen, want die gereformeerden kwamen boven uit Friesland vandaan en hadden nog nooit een pastoor gezien. Die had de boord om, zwarte kleren aan en de hoed op. Toen die bij ons op de kamer kwam, toen keek iedereen op. De ene zei tegen de ander: "Dat is een paap!" Maar ja, het rolde zo door, hè. De pastoor maakte kennis, ook met de jongens allemaal… allemaal de hand. Dat konden ze bijna niet begrijpen! Dat was toen, hè! Nu kun je dat niet meer begrijpen, maar het lag zo ver uit elkaar: de gereformeerden en de katholieken en hervormd. Hervormden waren beter te benaderen, maar bij die gereformeerden zaten fanatieken.

Bron: Batavialand te Lelystad, interview met de heer Lucas Huizinga, 15 augustus 2008.

Alle rechten voorbehouden