Minister Van Thijn krijgt een bekeuring

Ed van Thijn werd in 1981 minister van Binnenlandse Zaken. Als zodanig was hij ook fungerend Commissaris van de Koningin in de Zuidelijke IJsselmeerpolders, die destijds nog niet provinciaal waren ingedeeld. Van Thijn vertelt:

Ed van Thijn begroet koningin Beatrix bij haar werkbezoek aan Almere, 27 november 1981.

Ed van Thijn begroet koningin Beatrix bij haar werkbezoek aan Almere, 27 november 1981 (foto J.U. Potuyt, fotoarchief Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders).

Alle rechten voorbehouden

Ik heb daar wel eens de taak van Commissaris van de Koningin uitgeoefend. Ik herinner me dat Almere vijf jaar bestond, in 1981. Toen moest ik de koningin ontvangen, als ware ik de Commissaris. Dat herinner ik me nog. Vooral omdat we onderweg een bekeuring kregen. We waren laat, en de chauffeur reed wat door. Toen werden we aangehouden. Toen dachten we:

"Oh, dat is het politie-escorte."

Maar dat was helemaal geen escorte; ze kwamen ons een bekeuring geven! Ze schrokken zich lam toen ze zagen dat het de minister was.

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Provinciewording, Interview met E. van Thijn, 23 maart 2011.

Alle rechten voorbehouden