Zandstormen

1 geïnteresseerde

Sommige delen van het drooggevallen land bestonden uit zandgrond. Daar kon het geweldig stuiven. Hendrik Grotentraast vertelt wat daar tegen werd gedaan.

Kavelsloten graven met de schop

Kavelsloten graven met de schop (bron H. Grootentraast).

Alle rechten voorbehouden

We moesten een scheidingsgreppel graven. De kust was heel grillig en de polder moest toch een beetje rechtlijnig worden. Toen kregen de aanliggende gemeenten een stuk bij hun grondgebied en dan was die greppel de eigenlijke scheiding. Die hebben we gegraven van Kuinre naar Blankenham. Toen was het herfst en toen was hier, bij Rumova, ook nog een stukje droog en dat was allemaal zandgrond. Met een beetje wind had je daar een zandstorm en daarom werd er zo vroeg mogelijk rogge ingezaaid.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Hendrik Grotentraast door Anneke Jansen, 2007.

Alle rechten voorbehouden