Graslandverplichting

Wie een boerderij kreeg toegewezen, was niet geheel vrij in zijn doen en laten. De heer Grotentraast legt uit hoe dat zat.

Melken

Koeien melken (bron: Batavialand, collectie Jaap Boekee).

Alle rechten voorbehouden

De bedrijven hier hadden 2/6 graslandverplichting, dat had je ook nog. Die graslandverplichting hield in dat een deel van je het bedrijf grasland moest wezen. En dat hield ook in dat daar dan melkvee op gehouden moest worden, dat was een verplichting. En hier was het dan 2/6, maar de buurman daarginder, de volgende kavel, had 3/6 verplichting. Dat hield verband met de grondsoort en daar bij de dijk was de grond wat lichter en daar moest vee op gehouden worden. Dat was toen, maar dat is nou afgeschaft, maar dat was toen gewoon verplichting. Op zware grond hadden akkerbouwers soms een luzerneverplichting.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Hendrik Grotentraast door Anneke Jansen, 2007.

Alle rechten voorbehouden