Een boerderij met 2/6 groen

Niet alle grond was even geschikt voor akkerbouw. De familie Smit kreeg een kavel waarvan een deel grasland moest worden. Mevrouw Smit vertelt:

Pinken

Pinken in de weide (fotocollectie Vereniging voor de Bedrijfsvoorlichting van de IJsselmeerpolders).

Alle rechten voorbehouden

Ja, 2/6 groen noemden ze dat hè. We hadden een koestal, die hebben we direct opgeruimd toen papa een beetje longemfyseem kreeg. Toen was hij benauwd. We hadden nogal een grote spoelkeuken, dat was er wel heel mooi. Van die huizen hebben ze er geloof ik maar elf gebouwd. Ze lijken meer op die staartboerderijen, maar dat is niet zo. Hier waren er elf van. Daar heb je een heel grote spoelkeuken, naast de keuken nog.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Anneke Jansen met mevrouw Annie Smit-Keurentjes, 4 maart 2008.

Alle rechten voorbehouden