Eerste blik op eigen boerderij en opstartproblemen

1 geïnteresseerde

De vreugde was groot als het bericht kwam dat je een boerderij toegewezen had gekregen. Na een eerste bezoek aan de kavel kon dan worden begonnen met het maken van plannen. Mevr. A.M.A. Smit-Knook vertelt:

Boerderij familie Smit

De boerderij van de familie Smit, 1955.

Alle rechten voorbehouden

Het land was natuurlijk het belangrijkste. Het was winter als je ging kijken, en het was geploegd omdat het zware klei was. Je moest veel regelen, zoals zaaiplan klaarmaken, machines kopen en natuurlijk de verhuizing regelen. Het huis was nog niet helemaal opgeleverd. Toen wij er kwamen wonen, kregen wij hoofdpijn en werden wij misselijk. ’s Avonds en de nacht daarop de ramen opengezet. De volgende dag kwam de bouwkundige dienst. Bleek dat ze bij de bouw een steen in de schoorsteen hadden laten zitten. Zo kwamen wel meer verrassingen voor.

Bron: Batavialand te Lelystad, Audiovisueel Archief, interview met mevr. A.M.A. Smit-Knook en mevr. L. Smit, 8 juni 2009.

Alle rechten voorbehouden