Met de ploeg op een schip

Bij de ontginning van de polder kwam de heer Lokhorst van alles tegen: sporen van de oorlog, maar ook oude scheepswrakken:

Diepploegen op kavel Q33 in de Noordoostpolder, 1949

Diepploegen op kavel Q33 in de Noordoostpolder, 1949 (Fotocollectie RIJP, Hiemstra - 9007124).

Alle rechten voorbehouden

We waren aan het winter voorploegen. Toen komt de chauffeur naar me toe en zegt: "Lokhorst, ik zit vast." We nemen een zware ketting mee, de trekker en we rijden er samen naar toe. Ik zeg:

"Nou, de ketting maar achter de ploeg, want vooruit trekken kan niet meer, daar zit hij vast." 

Ik had een schop meegenomen en ik zeg: "Ik moet even kijken." Ik zeg: "We zitten natuurlijk op een schip." Ja hoor. Ik zeg:

"Even Van der Heide bellen, de oudheidkundige dienst."

Die was er toen nog. Hij zegt: "Direct stoppen."

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Albertus Lokhorst door Dicky Meijer, 2 oktober 2010.

Alle rechten voorbehouden