Oostelijk Flevoland anders ingericht dan de Noordoostpolder

De inrichting van Oostelijk Flevoland wijkt af van die van de Noordoostpolder. Henk Damen denkt dat dat komt door de andere eisen die men in de loop der jaren is gaan stellen.

A27 aansluiting Vogelweg

Aanleg A27, aansluiting Vogelweg, juni 1996. Het grondwerk voor de aansluiting is grotendeels gereed. De Vogelweg gezien in westelijke richting. Op de plaats van de "witte vlek" is een begin gemaakt met de bouw van het viaduct. De omgelegde Vogelweg loopt door een tweetal coupures, die later met zand worden gedicht (Fotocollectie RIJP - 9960115).

Alle rechten voorbehouden

De inspraak van mensen, van normale mensen zeg maar. De Noordoostpolder was gericht, in de tijd dat hij opgezet is, allemaal voor productie. Men had een tekort aan een heel wat voedingsstoffen, eten en groenten. En ze moesten veel telen, want de prijs moest ook laag blijven. Maar in die tijd dat we hier in deze polders kwamen, was de vraag en aanbod al wat aan het verschuiven. En daardoor kreeg je van die grotere bedrijven, die konden goedkoper telen eigenlijk. Maar van de andere kant was het ook weer, men vroeg ook. De inspraak van de gewone mens om wat meer natuurstukken te hebben werd ook steeds sterker. Vandaar dat er ook, ja, bepaalde bermen of bepaalde dingen anders ingepland werden, met een mogelijkheid om er eventueel een tweede lijn aan te leggen. Als je dan zo naar de Gooiseweg of eigenlijk naar de Vogelweg kijkt, als je daar ziet hoe breed die bermen zijn, dan hebben ze dus toch wel in het achterhoofd gehad om er dan misschien nog een hoofdweg in te leggen. Daardoor zijn er wel heel andere structuren ontstaan.

Dan zijn er ook wel mensen geweest, die zeiden:

"Wij hebben (ook) recht. Niet alleen de boer heeft recht op dat mooie stukje land."

En je wou ook meer recreatie hebben en bos.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer H. Damen door John Dirven.

Alle rechten voorbehouden

Media