Goed onderhouden singels belangrijk voor de fazant

Ouderwordende singels en bossen maakten de polder groen. Kees Jonker vindt het jammer dat singels soms verwaarloosd worden of helemaal verdwijnen. Een goed onderhouden singel biedt een mooie dekking voor o.a. de fazant.

boerderij met erfbeplanting

Noordoostpolder. Erfbeplanting van boerderijen aan de Zwartemeerweg met Populus Robusta (geplant in 1944) (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

Je hebt het landschap langzaam zien veranderen. Je hebt dus de boerderijen en de bomen zien komen. In het begin behoorlijk goed onderhouden. Later bij de een beter dan bij de ander. De ene had meer plezier in een mooie singel rond zijn boerderij, de ene zorgde dat in de singel wat ondergroen bleef, ook wel voor de dieren. En dan kom ik toch weer terug op de fazanten die in die singel huisden, waar ze wat voedsel in konden vinden. En zo hebben we dus de zaak op zien groeien. Toen hebben we dus de bossen naar boven zien komen. En later, vooral rond die boerderijen, is er nog al wat verwaarloosd. Dat kwam ook wel omdat er meer gebouwd moest worden en de ruimte met gebouwen opgevuld werd. En ook dat de singels meer verwaarloosd werden en omgehakt werden. En zoals je het nog ziet, de ene boerderij die staat leuk in de bomen met een leuke tuin eraan en de andere is verwaarloosd.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer K. Jonker door Thea Wiersma-Dijkstra op 9 januari 2012.

Alle rechten voorbehouden