Het beloofde land voor mens, dier en plant

Bijzondere dieren en planten ontdekten al gauw mogelijkheden in de jonge polders. Job Vis zag er dwergsterntjes op een oud zanddepot en paddenstoelen die thuishoren in het hooggebergte.

plantengroei

Plantengroei op droogvallende poldergrond (Batavialand, collectie Land in Wording I).

Alle rechten voorbehouden

Op een gegeven moment hadden we een plaat, dat was een oud zanddepot. En daar hadden we bomen geplant en dat stoof als een gek dus. Afijn, dat was eigenlijk meer een zandverstuiving geworden. En op een gegeven moment kwam die veldopzichter en hij zei:

"Joh, ik geloof dat daar wat bijzondere vogeltjes zijn."

Nou, we gaan kijken daar, dan bleken daar dwergsterntjes te zitten. Dat was toen een heel zeldzame soort. Die broedden daar. Nou, dat was de enige plek in heel West-Europa waar die beesten broedden. Zoiets, waarom kiezen ze dat daar nou uit? Nou, dat kiezen ze uit. Dus dat soort dingen, daar zijn we natuurlijk hartstikke zuinig op geweest.

En het bleek ook bijvoorbeeld dat paddenstoelen, de mycoflora hè, dat die in die polderbossen de meest wonderlijke verschijningen te zien gaf. Op een gegeven moment ontdekte een mycoloog een paddenstoelensoort die alleen maar op hooggebergten in Zwitserland voorkwam. Nou, waarom komt die nou hier? God mag het weten, maar hij was hier. Nou, dat zijn natuurlijk vondsten, die zijn leuk, dat zijn zeldzaamheden. Maar afgezien van de zeldzame vondsten die op zichzelf leuk waren, vond ik het eigenlijk veel interessanter om te zien dat er zo veel kwam. Enorme ontwikkelingen in de flora, enorme ontwikkelingen in de avifauna.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer Job Vis door Carine Nieuwenhuis op 20 maart 2013.

Alle rechten voorbehouden