Start van het verenigingsleven in Dronten

Jan L. Kuiper vertelt:

Door:
1 geïnteresseerde

De mensen kwamen bij elkaar bij Lok in de kantine, hier was hun ontmoetingsplaats. Hier is het verenigingsleven gestart, hier is de basis gelegd voor de oprichting van verschillende verenigingen. De Vereniging voor Dorpsbelangen is er opgericht en de heer Segaar werd meteen de eerste voorzitter. Tijd had hij wel, want er waren nog niet veel mensen en niet veel geld. In de kantine zijn ook de eerste pachters van de landbouwbedrijven ontvangen. Op één na kwamen ze de allereerste keer zonder hun echtgenotes! Bij volgende uitgiftes werden de echtgenotes wel mee uitgenodigd.
Op 9 mei 1963 is in de kantine muziekvereniging Eendracht opgericht. Het was duidelijk dat de mensen uit verschillende streken gekomen waren met verschillende meningen over muziek. Er was een lange discussie of de instrumenten van koper of van hout moesten zijn. Ze kregen in ieder geval een startsubsidie van de heer Van Aalderen, secretaris van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders.

Bron: J.G. in ’t Veld-Janse, Manuscript van Koffers vol dromen. Verhalen uit Drontens verleden 1957-1982 (Dronten z.j.) 27-28.

Alle rechten voorbehouden

2 reacties

Voeg je reactie toe

kantine dronten Familie Groenewold

Ik heb samen met mijn ouders en mijn broers en zussen in de kantine van dronten gewoond tijdens de opbouw v.a. 1959

kantine dronten

Niet de heer Lokken was de kantine beheerder.Dat was mijn vader de heer Groenewold,die daar in 1959 kwam wonen .Mijn vader was een van de oprichters van ASVD begin jaren zestig.
De heer lokken was kampbeheerder. Over de oprichting van de voetbal vereniging heb ik nog kranteknipsels in mijn bezit en ook van de gymastiek vereniging.