Start van het verenigingsleven in Dronten

Door: Fallback image
1 geïnteresseerde

Jan L. Kuiper vertelt over het begin van het verenigingsleven in het jonge Dronten:

aalderen

Klaas van Aalderen (collectie Bert Hoogeveen, Batavialand).

Alle rechten voorbehouden

De mensen kwamen bij elkaar bij Lok in de kantine, hier was hun ontmoetingsplaats. Hier is het verenigingsleven gestart, hier is de basis gelegd voor de oprichting van verschillende verenigingen. De Vereniging voor Dorpsbelangen is er opgericht en de heer Segaar werd meteen de eerste voorzitter. Tijd had hij wel, want er waren nog niet veel mensen en niet veel geld. In de kantine zijn ook de eerste pachters van de landbouwbedrijven ontvangen. Op één na kwamen ze de allereerste keer zonder hun echtgenotes! Bij volgende uitgiftes werden de echtgenotes wel mee uitgenodigd.

Op 9 mei 1963 is in de kantine muziekvereniging Eendracht opgericht. Het was duidelijk dat de mensen uit verschillende streken gekomen waren met verschillende meningen over muziek. Er was een lange discussie of de instrumenten van koper of van hout moesten zijn. Ze kregen in ieder geval een startsubsidie van de heer Van Aalderen, secretaris van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders.

Bron: J.G. in ’t Veld-Janse, Manuscript van Koffers vol dromen. Verhalen uit Drontens verleden 1957-1982 (Dronten z.j.) 27-28.

Alle rechten voorbehouden