De Vereniging Algemeen Belang voor Roggebotsluis en Ketelhaven

E. en E.J. van Kampen vertellen over de oprichting van een vereniging die zich inzette voor de bewoners van de gehuchten in Oostelijk Flevoland:

Dienstwoningen bestemd voor personeel van de Dienst der Zuiderzeewerken te Ketelhaven, 1958

Dienstwoningen bestemd voor personeel van de Dienst der Zuiderzeewerken te Ketelhaven, 1958.

Alle rechten voorbehouden

In oktober werd besloten om de Vereniging Algemeen Belang voor Roggebotsluis en Ketelhaven op te richten. In Ketelhaven was het personeel voor gemaal en sluizen gehuisvest. De eerste voorzitter werd C.L. van den Wielen, de welbekende en welbespraakte ziekenverzorger die vanaf 1957 een EHBO-post bemande. Het bestuur kon meteen aan het werk met de naar voren gebrachte wensen en initiatieven. De wensen gingen over: meer busdiensten, een wachthuisje, een postbus in het dorp, een kleuterschool, een ijsbaan, een sportaccommodatie, een voetbalveld, aansluitingen op water en elektriciteit voor de woonarken. Deze wensen werden bij de landdrost naar voren gebracht op zijn maandelijkse spreekuur. Aan de meeste wensen kon snel worden voldaan. Alleen de woonarken konden niet op waterleidingen worden aangesloten en voor de kleuterschool moest het aantal kleuters eerst iets toenemen.

Bron: J.G. in ’t Veld-Janse, Manuscript van Koffers vol dromen. Verhalen uit Drontens verleden 1957-1982 (Dronten z.j.) 14.

Alle rechten voorbehouden