Onderwijzeres in Kampong Baroe

1 geïnteresseerde

Genia Soudain komt uit een gezin met dertien kinderen. Op haar zeventiende besloot ze daarom toch niet verder te leren, maar werk te zoeken als onderwijzeres. Ze kwam in Kampong Baroe voor de klas te staan.

Genia Soudain met haar klas in Kampong Baroe, 1963 -

Genia Soudain met haar klas in Kampong Baroe, 1963 (bron Genia Soudain).

Alle rechten voorbehouden

Als je de middelbare school hebt doorlopen, kon je leren voor onderwijzeres. Dan ga je op de Kweekschool. Daar doe je vier of vijf jaar over, maar op de Vierde Rang kun je er twee jaar over doen en daarna op de lagere school les geven. Ik zat ook op de Kweekschool, maar ’s avonds deed ik die Vierde Rangscursus. Ik slaagde in juli 1962 voor deze cursus en was toen zeventien en dacht: “Zo, ik heb al een diploma op zak. Mijn ouders hebben het niet zo breed. Dus ik ga maar solliciteren” met de bedoeling ook mijn financiële bijdrage te leveren.

Ik had toen ook een vriend, een gescheiden man en dat mocht niet van de kerk. Toen heb ik de kerk vaarwel gezegd en ben bij het openbaar onderwijs in dienst getreden. In september 1962 werd ik op de Kampong Baroe school in het district Saramacca tewerkgesteld. Dat is een openbare lagere school in Saramacca die 32½ kilometer van Paramaribo verwijderd is. Van Paramaribo ga je via Kwattaweg, rechtdoor, de 5de rijweg in en dan bij Uitkijk met een veerboot over en dan verder rijden naar district Saramacca. ’s Morgens vertrek je om vijf uur met de bus uit Paramaribo en dan ben je zeker al om zeven uur op school. De kinderen komen om half acht en om acht uur begint de school.

Ik beschikte ook over een eigen huis bij school en kon daar ook met twee dames (onderwijzeressen) in wonen. Regelmatig kwamen we dan op zondagavond of maandagochtend vroeg en op de vrijdagmiddag gingen we weer terug naar Paramaribo.

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Nederlanders – Wereldburgers, interview met Genia Soudain op 24 januari 2013 te Almere.

Alle rechten voorbehouden