Van Marokko via Frankrijk naar Nederland

1 geïnteresseerde

Aarab Benaceur is zoals zo vele Marokkaanse gastarbeiders via Frankrijk naar Nederland gekomen. Aarab Benaceur vertelt.

Aarab Benaceur op school in Aknoul

Aarab Benaceur op school in Aknoul (tweede rij, derde van rechts). (bron Aarab Benaceur, Lelystad)

Alle rechten voorbehouden

Ik ben in Aknoul op de lagere school geweest. Ik heb daar mijn eerste diploma gehaald en daarna ben ik naar de stad gegaan, zestig kilometer verder vanwaar ik toen woonde. In Taza heb ik mijn tweede diploma gehaald… van de middelbare school. Ik kon niet verder, omdat er geen geld was om verder te studeren. Dat was te duur. Ik ben van de school afgegaan. Ik was ook bij de militaire school. Ik had een contract van vijf jaar getekend. Ik had de rang van sergeant en heb in het leger gewerkt als administrateur. Na vijf jaar heb ik ontslag genomen en ben naar Frankrijk gegaan. Ik heb twee jaar in Frankrijk gewerkt en ben daarna naar Nederland gekomen.

Mijn vader was werkte in Frankrijk op contract. Toen heb ik ook een contract gekregen en ik heb twee jaar in Parijs gewerkt. Ik had daar een hele mooie baan. Dat betaalde goed. Daarna, ik had familie hier in Apeldoorn. Er was een jongen van mijn familie en we waren samen op school. Ik ben hier op bezoek gekomen en hij heeft tegen mij gezegd:

“Jij gaat niet terug. Jij blijft in Nederland.”

Ik vond het ook leuk en ben gebleven…. In één dag had ik werk!

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Nederlanders – Wereldburgers, interview met Aarab Benaceur op 27 februari 2013 te Lelystad.

Alle rechten voorbehouden

Media