Woonoord Roggebotsluis

Door: Fallback image
1 geïnteresseerde

E. en J.H. van Kampen vertellen:

roggebotsluis

Roggebotsluis (Batavialand, collectie Land in Wording II).

Alle rechten voorbehouden

Deze tijdelijke nederzetting was het gevolg van zowel een vertraging in de werkzaamheden als van een verandering van het inrichtingsplan waardoor de definitieve huisvesting in de dorpen niet op tijd gereed kon zijn. Er woonden zo’n 250 mensen in Roggebotsluis. Ongeveer zestig houten woningen; 14 hiervan waren nieuw, de resterende waren barakken afkomstig uit Espel. Zij waren aan de buitenkant voorzien van asbestplaten tegen de tocht en gaven een beter aanzien van de woning. Voorts werden een drietal barakken voor kantoor en EHBO geplaatst. Het inrichtingsplan was eenvoudig en omvatte vijf straten: Wagenweg, Achterweg, Middenweg, Binnenweg en Parallelweg. Voor salonwagens en woonboten werden plaatsen ingeruimd bij de Wagenweg en de sluis. In het plan was een grote centrale ruimte opgenomen voor kleinvee, konijnen en kippen en voor een kleuterspeelplaats. Nutsvoorzieningen, water, elektriciteit en telefoon, werden doorgetrokken vanuit Kampen en er werd een centrale bliksembeveiliging geplaatst.

Bron: J.G. in ’t Veld-Janse, Manuscript van Koffers vol dromen. Verhalen uit Drontens verleden 1957-1982 (Dronten z.j.) 13-14.

Alle rechten voorbehouden