Dominee Gerard Bleeker in Marknesse

1 geïnteresseerde

Ds. Gerard Bleeker was een inspirerende figuur. Roel Winter vertelt:

Hervormde Kerk Marknesse

De ingang van de Nederlands hervormde kerk te Marknesse, 1949 (foto J.U. Potuyt, collectie Directie van de Wieringermeer).

Alle rechten voorbehouden

Bleeker was van 1945 tot 1947 legerpredikant in Indonesië geweest. Hij kon verschrikkelijk goed met de jeugd omgaan. We kwamen in 1953 samen in het houten noodkerkje van Marknesse, dat Bleeker altijd "de oude polderkathedraal" noemde. Hij wilde ons wegwijs maken in de Mattheüs Passion. Hij nam contact op met Philips, die gaf toen nog grammofoonplaten uit, en hij kreeg het voor elkaar om een complete serie grammofoonplaten van de Mattheüs Passion te krijgen. Hij had daarvan uitvoeringen van onder andere Louis van Tolder, Willem Ravelli en Jo Vincent. Dat waren destijds de sterren op het gebied van de Mattheüs Passion. Hij legde ons het hele Evangelie uit en liet ons daarbij stukjes uit die Mattheüs Passion horen. Hij gaf ons dan ook nog wat ze in de muziekwereld een partituur noemen en dan konden we zelf aantekenen, waar we op konden letten.

Daarna gingen we naar Zwolle naar de Mattheüs Passion, maar niet naar de originele uitvoering, dat was veel te duur. Je had al bijna geen zakgeld en een auto huren was natuurlijk vrij kostbaar. Dus gingen we naar de generale repetitie. Dat kostte de helft en misschien nog wel minder. Dan had je weliswaar een uitvoering met onderbrekingen, maar dat vonden wij niet erg. Wij wilden er gewoon van kunnen genieten. Doordat dominee Bleeker ons overal op geattendeerd had, was het veel mooier dan een toneelstuk.

Bleeker had een indrukwekkend figuur. Hij was groot en had een pracht van een stem. En bij bijzondere diensten speelde hij ook nog viool. Hij had wat dat betreft alles mee, alleen zijn gezondheid niet zo erg. Hij is in 1962 plotseling aan een hartaanval overleden.

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Cultureel Flevoland, Interview met Roel Winter, 19 januari 2005.

Alle rechten voorbehouden