Remigratie naar Suriname

1 geïnteresseerde

De ouders van Frida Blokland hebben ook in Nederland gewoond, maar na tien jaar hielden ze het voor gezien en keerden ze terug naar Suriname. Omdat ze de Nederlandse nationaliteit hadden gehouden, kregen ze tot hun dood vanuit Nederland hun AOW.

Alexander Richenel Gerardus Blokland, ca. 1970. Hij en zijn vrouw vertrokken in 1977 naar Nederland maar keerden in 1987 terug naar Suriname. Hij overleed daar in 2000.

Alexander Richenel Gerardus Blokland, ca. 1970. Hij en zijn vrouw vertrokken in 1977 naar Nederland maar keerden in 1987 terug naar Suriname. Hij overleed daar in 2000. (bron Frida Blokland, Lelystad).

Alle rechten voorbehouden

Mijn ouders hebben tien jaar in Nederland gewoond [1977-1987]! Mijn vader had bij de Firma Kersten 45 jaar gewerkt en toen ging hij met pensioen. Hij kreeg van de firma een ticket en toen zijn hij, mijn moeder en mijn jongste zus, die toen vijftien jaar was, naar Nederland gekomen. Mijn vader heeft toen nog tien jaar in Nederland gewoond. Mijn vader had de Nederlandse nationaliteit. Hij had de Surinaamse nationaliteit niet aangenomen. Ze hebben tien jaar in Amsterdam gewoond. Op een gegeven moment zei mijn vader tegen mijn moeder: “Betsy, ik wil weer terug naar Suriname!” Mijn moeder had zich al dusdanig aangepast, want zij had haar draai gevonden. Je had een Surinaamse vereniging in Amsterdam, dus mijn moeder stond niet te springen om terug te gaan. Mijn vader ging terug, dus mijn moeder moest mee!

Maar mijn ouders hebben tien jaar gewoond in Amsterdam…. Ze hebben hier precies tien jaar gewoond. Mijn ouders hebben nog steeds de Nederlandse nationaliteit in Suriname. Mijn moeder woont in Suriname, maar privileges die voor ouderen in Suriname gelden, gelden niet voor haar, omdat mijn moeder de Nederlandse nationaliteit heeft. Mijn moeder heeft recht op AOW. Dus elk jaar moeten ze in Suriname naar de Nederlandse ambassade om zo’n attestatie de vita aan te vragen om te laten zien dat mijn moeder nog leeft. Maar aangezien mijn moeder oud is geworden, hebben ze tegen mijn moeder gezegd, dat ze niet meer naar de ambassade hoeft te komen, maar dat er iemand bij mijn moeder thuis komt. Die gaat dan alles nakijken en of mijn moeder is overleden. Want als je moeder is overleden, dan moeten ze automatisch stoppen met de uitkering.

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Nederlanders – Wereldburgers, interview met Frida Blokland op 16 november 2012 te Lelystad.

Alle rechten voorbehouden

Media