Kantoorgebouw Meerestein in Almere Stad

1 geïnteresseerde

Roel van Duin, zelf geboren in de buurt van het ingepolderde Wijkermeer, vertelt hoe gebouw Meerestein in Almere aan zijn naam komt:

wijkermeer

Kaart van het ingepolderde Wijkermeer (uit: W.H. Hoekwater - Polderkaart van de landen tusschen Maas en IJ, published 1901 Online access via vu.nl library, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18632612).

Dit gebouw is genoemd naar een oude hofstede, die gelegen was in Kennemerland, huize Meerestein geheten, d.w.z. een stenen huis aan het meer. Als het werk hier klaar is, ligt dit gebouw ook aan een meer, midden in het stedelijk gebied Almere. Dat oude landgoed Meerestein lag aan het Wijkermeer, dat weer een onderdeel was van het IJmeer, toen nog in open verbinding met de Zuiderzee. Tussen het Wijkermeer en de Noordzee lag een landengte ‘Holland op z’n Smalst’ genoemd. In ons taal-eigen is dat ook een begrip voor een mentaliteit, waarbij het eigen wereldje wordt gezien als de gehele wereld, de wereld verengt tot het eigen erf en de eigen navel.

Ik hoop, dat die geest in Almere verre zal zij, zodat later van de bewoners en hun stad gezegd kan worden:

"Ruim van hart, sprankelend van geest en een blijvend toevluchtsoord voor mensen, die elders geen plaats kunnen vinden."

Bron: Batavialand te Lelystad, Legaat De Kaste, doos 6, ‘Welkomstwoord van prof. dr. R.H.A. van Duin ter gelegenheid van de komst van de eerste bewoners van Almere Stad op woensdag 25 juni 1980’.

Alle rechten voorbehouden

Media