In de ‘stakenfase’ wordt er alleen maar gezaagd

Alleen in het wat oudere bos wordt geblest. Daarvoor, in de ‘stakenfase’, wordt alleen gezaagd. Henk Mondria licht toe hoe er werd geselecteerd.

Leemringweg met populieren

Noordoostpolder. De Leemringweg nabij kavel T 24. Een verbindingsweg met een rij populieren, geplant 1948 (Fotocollectie Directie van de Wieringermeer, J.U. Potuyt).

Alle rechten voorbehouden

Het blessen doe je in principe in de zomermaanden. [...] [I]in het begin is het zo dat je eerst naar een stakenfase toewerkt. De stakenfase, dan praten we over bomen van een meter. Of eigenlijk kom je pas in een bos na een jaar of acht, negen. Dan ga je kijken, van "Joh, ik zaag alle kronen die er in zitten, die zaag ik weg, alle." Dat noem je geen blessen, dat doe je op de hand. Dan laat je er jongens in die een beetje verstand van zagen hebben, die een beetje kijk op bomen hebben. Die zeggen:

"O, dat is een kroon, die gaat er uit. Die heeft een dubbele kop, die gaat er ook uit. O, daar komen we er een tegen waarvan de bast is beschadigd, die gaat er ook uit."

Zo zaag je er een heel aantal weg.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met Henk Mondria door Carine Nieuwenhuis op 13 november 2013.

Alle rechten voorbehouden