Een kwekerij voor klein plantsoen

Henk Mondria kwam als jong broekje bij de afdeling Beplantingen van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Hij moest helpen bij alle voorkomende werkzaamheden van de afdeling, vooral op de kwekerij. Zo leerde hij de fijne kneepjes van het vak.

grondwaterstandenproefveld

Oostelijk Flevoland, 15 maart 1965. Aanleg van een grondwaterstandenproefveld voor de fruitteelt op kavel R 18. Uitleggen van de bomen in de plantgaten (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

Je moet het zo zien dat een polder van de Rijksdienst IJsselmeerpolders ingeplant moest worden met hout, bomen. Kavels moesten ingeplant worden. Men had daarvoor een kwekerij waar men dus heel klein plantsoen, je moet rekenen op een centimeter of tien, vijftien, op verspeenbedden zette en dat dan twee jaar, soms drie jaar op liet groeien en daarna ging rooien en dan ging sorteren wat daarna de polder in ging om ingeplant te worden. En als jong broekie moest je daar vaak meehelpen om te sorteren op het land. Je leerde eigenlijk van alles. Je leerde met de trekker omgaan, je leerde met de trekker rijden. Je leerde boomsoorten kennen.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met Henk Mondria door Carine Nieuwenhuis op 13 november 2013.

Alle rechten voorbehouden