’s Winters werden de bomen geplant

Henk Mondria, werkzaam bij de afdeling beplanting van de RIJP, werkte mee aan de aanplant van de bossen in Oostelijk Flevoland. Dat was winterwerk en vaak erg zwaar door de weersomstandigheden.

Mechanisch planten van laanbomen

Mechanisch planten van laanbomen (collectie Wim Puttenstein).

Alle rechten voorbehouden

Ik heb dus meegeholpen om achter Lelystad, in de winterperiode, dus zo bij de Torenvalkweg et cetera, een aantal dingen in te planten. Daar werden hele kavels met bos ingeplant op kleigrond, pure klei, met de winterdag. En dat was dus een heel gebeuren, vaak zwaar. De plantmachine kon niet mee naar voren op de kavel omdat het te nat was. En dan moest je helemaal lopende vanaf achteraf van de kavel helemaal naar voren, door de zware klei heen. En dat was zo zwaar dat we op een gegeven moment, dat het wel eens zo nat was, liever door de sloten liepen naar voren toe, naar het zanddepot waar we op de bus konden stappen, dan dat we met de trekker naar voren konden. Want het was te nat, dat ging gewoon niet. Dan kwam je halfweg de kavel toch ergens stil te staan. Verder hebben we daar allerlei soorten ingeplant, allerlei vakken ingeplant. Populier, berk, iep, ja, allerlei standaardsoorten loofhout. De soorten die in de bossen terechtkwamen.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met Henk Mondria door Carine Nieuwenhuis op 13 november 2013.

Alle rechten voorbehouden