Jan Lely (1883-1945)

Oudste zoon van Cornelis Lely. Studeerde af aan de TH Delft en werkte daarbij bij Rijkswaterstaat. In 1918 werd hij directeur van Gemeentewerken in Den Haag. In 1930 volgde hij J.A. Ringers op als directeur en hoofduitvoerder van de Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken (MUZ).

Jan Lely kwam in 1945 bij Nootdorp om het leven, toen Britse vliegtuigen de spoorweg waar hij net langs fietste bombardeerden.