R.S. Hofstee Holtrop (1926-2014)

Roelf Sietze Hofstee Holtrop werd geboren in Marum. Hij begon zijn carrière in het openbaar bestuur in 1947 als volontair op de secretarie van de gemeente Zuidhorn. Daarna werkte hij onder meer als gemeenteambtenaar in Opsterland, Noorddijk en Achtkarspelen. In 1961 begon Hofstee Holtrop zijn burgemeestersloopbaan in Oosterhesselen. Daarna was hij burgemeester van Coevorden (1970-1974), Haren (1974-1981) en Noordoostpolder (1981-1988).

Op verzoek van Han Lammers, de Commissaris van de Koningin in Flevoland, aanvaardde Hofstee Holtrop kort na zijn pensionering het ambt van waarnemend landdrost van het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' (ZIJP). Het 'grondgebied' van het openbaar lichaam ZIJP bestond in die tijd alleen nog maar uit het Markermeer en de Houtribdijk. Omdat er nog geen definitief besluit was genomen over de aanleg van de Markerwaard, de vijfde polder van het Zuiderzeeproject, was het openbaar lichaam na de gemeentewording van Almere en Zeewolde in 1984 in stand gehouden. In 1986 was het gebied bij de nieuwe provincie Flevoland gevoegd. 

Lammers wilde het openbaar lichaam graag in stand houden; als het besluit zou worden genomen de Markerwaard alsnog aan te leggen, kon de ZIJP immers fungeren als lokaal bestuur van deze nieuwe polder. In de tussentijd was Hofstee Holtrop als waarnemend landdrost verantwoordelijk voor enkele beheerstaken, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en milieu. Begin jaren negentig werd echter duidelijk dat de Markerwaard er (vooralsnog) niet zou komen. Per 1 januari 1996 werd het openbaar lichaam opgeheven en legde Hofstee Holtrop zijn taken neer. Het Markermeer werd verdeeld tussen Lelystad en Almere.