“Je wilt gewoon iets met elkaar opzetten”

Sport en recreatie in de beginjaren van Zeewolde

In de beginjaren van Zeewolde was Renske Bierma betrokken bij de oprichting van sportverenigingen. Dat was van belang bij de opbouw van de jonge maatschappij in Zuidelijk Flevoland.

spelzondergrenzen li-1

Eerste Spel zonder Grenzen in Zeewolde, 1984 (collectie J. Poelhekke).

Alle rechten voorbehouden

Nou ja, alles moest hier natuurlijk opgezet worden. De landbouworganisatie, daar is Bauke actief in geweest. Wat betreft de sport: de Rijksdienst [voor de IJsselmeerpolders] had hier tennisbanen aangelegd. Er was al een recreatiecentrum. Toen werd ons gevraagd in het bestuur te gaan zitten van de sportvereniging, de tennisvereniging en de ijsclub. Want de Rijksdienst heeft hier in de polder wel veel georganiseerd. En dat werd dan later om niet aan de gemeente geschonken.

Er lagen twee tennisbanen en ik heb dan in het bestuur gezeten van die vereniging, heel in het begin. En wij waren verplicht om die tennisbanen te verhuren aan recreanten van het recreatiecentrum. En dan moesten wij ook daar naar toe om dat te regelen. We zeiden dan ook wel eens: “Dat is natuurlijk een rare situatie.” Maar ja, wij huurden het ook voor weinig. Dus dat was een voorwaarde, dat wij toegang gaven aan recreanten van het recreatiecentrum.

Toen is er ook een vereniging opgezet waarin alle sportverenigingen eigenlijk onder één dak vielen. En daar is Bauke dan ook bij betrokken geweest. Daar was de tennisvereniging dan onderdeel van. Wij zijn er op een gegeven moment uitgestapt om onze eigen zaakjes te regelen.

De IJsclub; daar ben ik dan ook actief in geweest. Nou ja, Bauke heeft verder heel veel dingen gedaan. Maar dat was toen ook leuk. En ja, iedereen had hier wel een taak of iets waar hij bij betrokken was, bijvoorbeeld bij het onderwijs. Dus wij niet alleen, maar wij allemaal. En dat is ook iets wat je dan wilt. Je wilt gewoon met elkaar iets opzetten, een gemeenschap maken.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Harry de Jonge met Renske Bierma, 16 september 2019.

Alle rechten voorbehouden