Marinus Franciscus Boode

Waterschrijver

Bio071a

Boode, Marinus Franciscus (roepnaam: Rien; Delft 19 juli 1915 – Den Haag 19 mei 2006), cartograaf. Werkte sinds 1937 bij de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat in Delft, gespecialiseerd in het opmeten en karteren van de Nederlandse rivieren. Begon als tekenaar, werkte zich op tot chef cartograaf en was de laatste jaren tot zijn pensionering in 1979 werkzaam als landmeetkundig hoofdambtenaar. Van zijn publicaties noemen we: De rivierkaart in gewijzigde vorm (1964) en Honderdvijftig jaar rivierkaarten van Nederland (1979).

Alle rechten voorbehouden