Jelle Hendriks Brouwer

Waterschrijver

800px-Buma_Bibliotheek

De Buma Bibliotheek (Door Gijsvl - CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97760293).

Brouwer, Jelle Hendriks (Beetsterzwaag 23 aug. 1900 – Leeuwarden 22 jan. 1981), filoloog, dichter. Werkte als ambtenaar bij de Buma-bibliotheek te Leeuwarden, studeerde rechten in Groningen en promoveerde op Thet autentica riocht (1941). Was hoogleraar Fries en Gotisch te Groningen en Amsterdam, wetenschappelijk directeur van de Fryske Akademy en redacteur van verschillende letterkundige tijdschriften. Was hoofdredacteur van de Encyclopedie van Friesland (1958). Schreef verschillende artikelen op regionaal-historisch en biografisch gebied. Ref.: BJ82, EF, WID5.

Alle rechten voorbehouden