Hajo Brugmans

Waterschrijver

Hajo Brugmans

Hajo Brugmans (DBNL, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35016953)

Alle rechten voorbehouden

Brugmans, Hajo (Groningen 5 mrt. 1868- Amsterdam 6 dec. 1939), historicus. Studeerde geschiedenis in Groningen en promoveerde daar in 1892 bij P.J. Blok. Was enige jaren conservator aan de bibliotheek van de Rijksuniversiteit in Groningen en onderbibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Van 1904 tot 1938 was hij hoogleraar te Amsterdam in de algemene geschiedenis waaronder de economische geschiedenis, in het bijzonder die van Amsterdam. Van zijn vele publicaties noemen we: Oud-Nederlandsche steden in haar ontstaan, groei en ontwikkeling (met C.H. Peters; 3 dln., 1909-1911) en Geschiedenis van Amsterdam, van den oorsprong af tot heden (6 dln., 1930-1933). Ook werkte hij mee aan het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (10 dln., 1911-1937) en aan de Geschiedkundige atlas van Nederland (1913-1918). Ref.: BWN1, NGL, PKN, WP7.

Alle rechten voorbehouden