Christiaan Leendert van Balen

Waterschrijver

Mailboot Hembrug

Mailboot Johan de Witt, gezien in oostelijke richting vanaf de Hembrug. Links de Hemkade (Zaandam). De foto dateert van ca. 1926 (bron: Stadsarchief Amsterdam).

Balen, Christiaan Leendert van (Rotterdam 20 nov. 1870 – Amsterdam 24 nov. 1943), leraar, geograaf. Was leraar aardrijkskunde, later directeur aan de Gemeentelijke Kweekschool in Amsterdam. Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de geograaf Roelof Schuiling redigeerde hij het gedenkboek Geografische Bijzonderheden (1924). Hij werkte mee aan de totstandkoming van diverse leerboeken aardrijkskunde, schoolatlassen en schoolplaten en schreef onder meer: Het Noordzeekanaal; zijn ontstaan en beteekenis voor Amsterdam (1926) en Enkele mededelingen en hypothesen omtrent de vroegere rivieren in het laagveenland tusschen Vecht en Amstel (1927).

Alle rechten voorbehouden