Cornelis Pieter Bruijn

Waterschrijver

Overstroming Eem

Overstroming van de Eem op de Grote Koppel, 1916 (Door Jan Willem Wentzel - Archief Eemland, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49040935).

Alle rechten voorbehouden

Bruijn, Cornelis Pieter (roepnaam: Cor; Wormerveer 17 mei 1883 - Hilversum 16 nov. 1978), onderwijzer, schrijver. Was van 1906 tot 1916 onderwijzer en had een belangrijk aandeel in de onderwijsvernieuwing. Schreef vele jeugdboeken, schoolboekjes en streekromans. In De dijken breken (1936) beschreef hij de strijd tegen het water door de bevolking in Noord-Holland tijdens de stormvloedramp van 1916. Ref.: F.T. Bijlsma, 'Cor Bruijn' (1977), BJ79, HLR, LML, LNA, LNL, PVL, Waddenbulletin 1991 n1 p36-37, WP7.

Alle rechten voorbehouden