Egbertus Veen Azn.

Waterschrijver

watersnood 1916

Watersnood in Noord-Holland, 1916 (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat).

Alle rechten voorbehouden

Veen Azn., Egbertus (Sneek 24 jan. 1880 – Purmerend 19 okt. 1952), ondernemer. Na zijn opleiding aan de Openbare Handelsschool in Amsterdam, werkte hij voor verschillende scheepvaartmaatschappijen. Was in 1928 medeoprichter van L.J. Veen`s Uitgeversmij. in Amsterdam en was van 1936-1950 onderdirecteur van Verkade te Zaandam. Was voorzitter van de vereniging De Zaansche Molen en bekleedde vele functies op sociaal en economisch gebied. Schreef onder meer: De overstroming in Noord-Holland en elders Januari 1916 (1916).

Alle rechten voorbehouden