Josephus Joannes Bruinsma

Waterschrijver

800px-De_Roode_Klif

Het Roode Klif bij Warns (Door Gouwenaar - CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16201713).

Bruinsma, Josephus Joannes (Leeuwarden 5 okt. 1805 - Leeuwarden 26 maart 1885), apotheker. Beoefende de scheikunde en botanie en leidde tientallen leerlingen op tot apotheker. Verrichtte in 1837 een reeks meteorologische waarnemingen te Leeuwar­den. Schreef allerlei over de natuur, de meren en de geologie van Friesland w.o. Geologische beschouwing van het Rode Klif (1863). Ref.: EF, NBW9.

Alle rechten voorbehouden