Wicher Gosen Nicolaas van der Sleen

Waterschrijver

530.Sleen, W.G.N. van der

Sleen, Wicher Gosen Nicolaas van der (Haarlem 4 okt. 1886 - Naarden 4 aug. 1964), scheikundige, leraar, publicist. Studeerde scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op De chemische samenstelling van het duinwater in verband met de gesteldheid van de bodem (1913). Was leraar aan verschillende scholen te Haarlem. Was directeur en eigenaar van een scheikundig laboratorium in Haarlem waar o.m. drinkwater en bodem­monsters werden onderzocht. Verrichtte zelfstudie in de zoölogie, geologie en archeologie en maakte zeer vele studiereizen in binnen- en buitenland. Schreef boeken over zijn reizen en diverse tijdschriftartikelen w.o. ‘Het Oudemirdumer Klif’ (1928). Ref.: IBV, PKN, WID1-6, WWN63.

Alle rechten voorbehouden