Albert Egges van Giffen

Waterschrijver

AlbertEggesvanGiffen

A.E. van Giffen (uit: 'De verhalen van Groningen', Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64399377).

Giffen, Albert Egges van (Noordhorn 14 mrt. 1884 - Zwolle 31 mei 1973; begraven te Diever), archeoloog, hoogleraar. Verwierf grote bekendheid als onderzoeker van terpen en hunebedden. Zijn kwadrantenmethode voor grafheuvelonderzoek vond internationale navolging. Van zijn eerste publicaties noemen we: Het dalingsvraagstuk der alluviale Noordzee­kusten i.v.m. bestudeering der terpen (1909), zijn meest bekende: De hunebed­den in Nederland (2 dln. met atlas, 1925-1927). Was conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en bij de prehistorische afdeling van het Provinciaal Museum te Assen. Was hoogleraar in de prehistorie te Groningen en Amsterdam. Voorts was hij directeur van het Biologisch-Archeologisch Instituut te Groningen en was verbonden aan de ROB te Amersfoort en het Instituut voor Prae- en Protohistorie te Amsterdam. Zie ook: P.C.J.A. Boeles, C.C.W.J. Hijszeler. Ref.: BJ74, BWN3, DB3, GE, HLR, NDV 1974 p9-19, NGL, Oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland (1947), WH 1973 p90, WID5-6.

 

Alle rechten voorbehouden