Pieter Catharinus Johnnes Albertus Boeles

Waterschrijver

Terp Oosterwierum

Terp Oosterwierum, Friesland (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat).

Boeles, Pieter Catharinus Johannes Albertus (Assen 22 nov. 1873 - Leeuwarden 6 mei 1961), jurist, archeoloog. Studeerde rechten en promoveerde in 1897 te Groningen. Was advocaat en raadsheer te Leeuwarden en had daarnaast grote belangstelling voor de geschiedenis van Friesland. Was van 1897 tot 1916 beheerder van het Fries Museum en de bibliotheek, later conservator van de archeologische en numismatische afdelingen en van 1933 tot 1950 conservator van het Fries Museum. Wordt, met A.E. van Giffen, beschouwd als grondlegger van de archeologie van het Noordnederlandse terpengebied. Publiceerde talrijke artikelen over de geschiedenis en archeologie van Friesland. Zijn meest bekende boeken zijn De Friesche terpen (1906), Friesland in den Romeinschen tijd (met C.W. Vollgraff;1917) en zijn levenswerk Friesland tot de elfde eeuw (1927). Ref.: EF, De Hollandsche Revue 1921 p809, WH 1961 p85, WID5-6, WP9.

Alle rechten voorbehouden