Taco Edelman

Waterschrijver

TabulaPeutingeriana2

De Tabula Peutingeriana of Peutingerkaart is een kopie van een Romeinse reiskaart uit de 3e of 4e eeuw. Zij beslaat een gebied van Groot-Brittannië, Spanje en Noord-Afrika in het westen tot de rivier de Ganges in het oosten. Afgebeeld een deel van de kaart met plaatsen in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland (Door Conradi Milleri - Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3001519)

Edelman, Taco * (Amsterdam 1 juli 1908 - Steggerda 31 juli 1983), ingenieur, kustmorfoloog. Was, na in 1932 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, werkzaam bij Rijkswaterstaat, laatstelijk als hoofd van de afdeling Kustonderzoek van de Directie Waterhuishou­ding en Waterbeweging in Den Haag. Schreef diverse artikelen over de historisch-geografische - en geomorfologische aspecten van het Nederlandse kustgebied zoals: 'De Waterstaatskaart van Nederland' (1958), 'Oude ontginningen van de veengebieden in de Nederlandse kuststrook' (1958), 'Riviermonden ten tijde van de Romeinen' (1962), 'De historische veranderingen in de natuurlijke gesteldheid van het Nederlandse Waddenge­bied' (1964), 'De wegen en plaatsnamen van de Peutinger kaart' (1966), 'Onderzoekingen naar de eigenaardige indeling van de oude Hollandse kustgouwen '(1972), 'Bijdrage tot de historische geografie van de Nederlandse kuststreek' (1974) en 'Uit de historie van de lage landen bij de zee' (1975).

 

Alle rechten voorbehouden