Johannes Antonius Marie van Buuren

Waterschrijver

Johannes_Antonius_Marie_van_Buuren

J.A.M. van Buuren (Bron: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11619023)

Buuren, Johannes Antonius Marie van (Schiedam 8 aug. 1884 – Den Haag 26 april 1970), ingenieur, jurist, minister. Was, na in 1905 te zijn afgestudeerd aan de Polytechnische School in Delft, als ingenieur werkzaam in Nederlands-Indië bij wegenaanleg, irrigatie, drinkwatervoorziening en havenwerken. Studeerde in 1922 te Leiden af in de rechten en promoveerde in 1929 aan de TH in Delft op Beschouwingen over de economie en het beheer der zeehavens. Was van 1933 tot 1936 directeur van het departement van VW te Bandung en van 1937 tot 1939 minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Ref.: BDD, PKN, WID5-6

Alle rechten voorbehouden