Dominicus Cannegieter

Waterschrijver

Cannegieter

(bron: Fries Fotoarchief)

Alle rechten voorbehouden

Cannegieter, Dominicus (Hallum 23 okt. 1842 - Tzum 11 mrt. 1909), notaris. Schreef genealogische en historische artikelen in de Friesche Volksalmanak en De Vrije Fries. Voorts: Register van stukken behoorende tot het archief van het Waterschap der Vijf Deelen Zeedijken Binnendijks ... (1903). Ref.: EF, NBW3.

Alle rechten voorbehouden