David van Dantzig

Waterschrijver

David_van_Dantzig

David van Dantzig (Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75515569).

Dantzig, David van (Amsterdam 23 mrt. 1900 - Amsterdam 22 juli 1959), wiskundi­ge, hoogleraar. Studeerde wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en promoveerde in 1931 cum laude in Groningen. Was daarna assistent aan de Technische Hogeschool (TH) in Delft en leraar wiskunde aan een kweek­school in Rotterdam. Was sinds 1932 lector en van 1938 tot 1946 hoogleraar in de wiskunde en theoretische mechanica aan de TH in Delft en daarna hoogleraar in de collectieve verschijnselen aan de UvA. Als hoofd van de afdeling Mathematische Statistiek aan het Mathematisch Centrum te Amsterdam maakte hij zich zeer verdienstelijk voor de verbreiding van de wiskundige statistiek in Nederland. Naast vele publicaties op zijn vakgebied redigeerde hij, namens het directorium van het Mathematisch Centrum, het derde deel van het Rapport Deltacommissie (1961): Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging. Ref.: BJ60, DLW, GEN, WID5-6.

Alle rechten voorbehouden