Hendrik Adolf Lauwerier

Waterschrijver

herstel dijken Schouwen-Duiveland

Sluiting van een zandzakkendam tijdens het herstel van de dijken op Schouwen-Duiveland, mei 1953 (Batavialand, collectie K.A. Bazlen).

Alle rechten voorbehouden

Lauwerier, Hendrik Adolf (roepnaam: Hans; Rotterdam 15 nov. 1923 - Amsterdam 21 nov. 1997), wiskundige, hoogleraar. Studeerde in Leiden en Delft alwaar hij in 1948 promoveerde. Was in dienst van Shell, daarna van het Mathematisch Centrum te Amsterdam. Werkte hier als lid van de Deltacommissie aan numerieke modellen voor stormvloedvoorspelling op de Noordzee: De wiskundige behandeling van de invloed van windvelden op de waterstanden in de Noordzee (met David van Dantzig; 1961). Was hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en één van de hoofdredacteuren van de achtste druk van de Grote Winkler Prins Encyclopedie. Ref.: BJ98, WWN1.

Alle rechten voorbehouden