Herman Anne Marie Cato Dibbits

Waterschrijver

143a.Dibbits

Dibbits, Herman Anne Marie Cato * (Velp 16 april 1902 - Wageningen 20 sep. 1988), ingenieur. Was, na in 1924 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, enige jaren werkzaam in het bedrijfsleven en van 1931 tot 1967 bij Rijkswaterstaat. Werkte tot 1946 bij de Directie Wegen, daarna bij de Rijksluchtvaartdienst en bij de Directie Landaanwinning van RWS. Was sinds 1956 hoofd van de afdeling Deltawerken Zuid en van 1964 tot 1967 Hoofdingenieur-Directeur van de Directie Utrecht. Behoort, door zijn duidelijke en motiverende stijl, tot de beste technisch-wetenschappelijke schrijvers. Zijn eerste boek, Nederland waterland, een historisch technisch overzicht (1950) heeft nog nauwelijks aan betekenis ingeboet. Voorts schreef hij De dijken, een nationale uitgave (met Max Dendermonde; 1953) en vele tijdschriftartikelen over o.m. landaanwinning en de Deltawerken. Zie ook: A.G. Maris. Ref.: AB, LW 1961 n3 p90, WID6, WWN63.

Alle rechten voorbehouden