Johannes Willem van der Made

Waterschrijver

meetnet

Meetnet in de Maas in Rotterdam, het centrale gebouw van de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rens Jacobs).

Alle rechten voorbehouden

Made, Johannes Willem van der (Rotterdam 15 sep. 1928 - Voorburg 6 okt. 1991), ingenieur. Werkte, na in 1951 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, sinds 1953 bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat in Den Haag. Schreef o.m. Enige beschouwingen over de waterafvoer in het gebied rond 's-Hertogenbosch (1962), Hydrografie van het Maasbekken (1972) en Kwantitatieve analyse van rivierafvoeren (1982). Promoveerde in 1988 aan de Technische Universiteit Delft op het ontwerp van oppervlaktewater-meetnetten. Ref.: BDD, ING 1991 n11 p44.

Alle rechten voorbehouden