Arjen Draisma de Vries

Waterschrijver

kwelder Noorderleeg

Friesland. Kwelder achter de Noorderleeg (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat).

Draisma de Vries, Arjen (Achlum 16 juli 1843 – Leeuwarden 6 juli 1936; begraven te Achlum), ondernemer, bestuurder. Was eigenaar van een cichoreifabriek, een dakpannenfabriek en medeoprichter van een zuivelfabriek. Daarnaast was hij van 1884-1914 lid van Provinciale Staten van Friesland, van 1893-1915 burgemeester van Franekeradeel en van 1901-1914 dijkgraaf van het waterschap Vijf Delen Zeedijken Binnendijks. Hij schreef onder meer: De Waddenpolders, eene studie (1921).

Alle rechten voorbehouden